COVID19
Праћење тока предмета

 • Судски тумачи

  Решење о постављењу сталних судских тумача, сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица доноси министар правде. Министар, на предлог једног или више председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике, најмање једном годишње објављује оглас за постављење преводилаца.

  ...детаљније...
 • Медијација

  Медијација је поступак алтернативног начина решавања спорова, у коме стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника – медијатора који кроз договарање и преговарање помажу странкама да постигну заједничко решење и дођу до споразума који ће решити њихове спорне односе и бити прихватљив за обе стране.

  ...детаљније...
 • База правних прописа

  Правно-информациони систем представља електронску базу закона и других аката, која, између осталог, садржи валидне и званичне прописе у изворном, потпуном и тачном облику. Поред електронске базе ("Регистар и текстови важећих прописа и других аката"), могу се пронаћи и пресуде и објашњења Европског суда за људска права у Стразбуру, усаглашена судска пракса, мишљења и модели уговора...

  ...детаљније...
 • Јавне набавке

  Поред постављања на портал јавних набавки, Виши суд у Ваљеву има Законску обавезу да све јавне набавке постави и на web презентацију (сајт) суда.

  ...детаљније...

Корисно

Искључи насиље