COVID19
Praćenje toka predmeta

 • Sudski tumači

  Rešenje o postavljenju stalnih sudskih tumača, stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica donosi ministar pravde. Ministar, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike, najmanje jednom godišnje objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca.

  ...detaljnije...
 • Medijacija

  Medijacija je postupak alternativnog načina rešavanja sporova, u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz dogovaranje i pregovaranje pomažu strankama da postignu zajedničko rešenje i dođu do sporazuma koji će rešiti njihove sporne odnose i biti prihvatljiv za obe strane.

  ...detaljnije...
 • Baza pravnih propisa

  Pravno-informacioni sistem predstavlja elektronsku bazu zakona i drugih akata, koja, između ostalog, sadrži validne i zvanične propise u izvornom, potpunom i tačnom obliku. Pored elektronske baze ("Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata"), mogu se pronaći i presude i objašnjenja Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, usaglašena sudska praksa, mišljenja i modeli ugovora...

  ...detaljnije...
 • Javne nabavke

  Pored postavljanja na portal javnih nabavki, Viši sud u Valjevu ima Zakonsku obavezu da sve javne nabavke postavi i na web prezentaciju (sajt) suda.

  ...detaljnije...

Korisno

Isključi nasilje