U saradnji sa Osnovnim sudom u Valjevu održavaju se Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada institucija. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju institucije iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u postupku”, piše u najavi ovog događaja.

Tematska otvorena vrata organizuju se u okviru projekta “Otvorena vrata pravosuđa”, koji se sprovodi u 15 gradova i opština u Srbiji. Cilj projekta je povećanje i jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Srbiji kroz razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa. Projektom se teži uspostavljanju proaktivnog odnosa predstavnika pravosuđa i građana, njihovo bolje upoznavanje sa samim sistemom koje bi doprinelo da se građani bolje upoznaju i razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Zadatak projekta jeste da pomogne građanima da bolje razumeju Ustavom zagarantovana prava, ali i da se građani upoznaju kako funkcioniše sistem pravosuđa i kako sudije i tužioci donose odluke koje su pravične i racionalne.

Teme “Tematskih otvorenih vrata” biraju se unapred i tiču se problema vezanih za pravosuđe za koje su građani u lokalnim sredinama najviše