Контакт

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

Карађорђева 50

14000 Ваљево

 

Обавештење о начину предаје електронских поднесака можете преузети на следећем линку

Адреса за пријем електронских поднесака: elektronski.podnesak@va.os.sud.rs 

 

Радно време суда: од 7:30 до 15:30


Време пријема странака:

Председник: petkom од 10-14 часова

Пријемно: од 8-15:30 часова

Писарница: од 8:00-14:00 часова  

 

Централа телефон: +381 (0) 14 221-615

Секретар суда: +381 (0) 14 2294-228

Инфо пулт: +381 (0) 14 294-298

Факс: +381 (0) 14 294-298

Е-маил: uprava@va.os.sud.rs

 

ПИБ: 106400298

Матични број: 

ЖИРО РАЧУН СУДА:  

Величина: 0.28 MB