На основу члана 52. и члана 70. став 1. Закона о уређењу судова (Службени гласник РС, број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017 и 87/2018), Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење епидемије заразних болести (Сл.Гласник РС 94/20), Плана примене мера ВКС број Су I-1 94/20 од 13.07.2020 године, инструкције за рад судова у склопу примена мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 Градског завода за јавно здравље Београд и наредбе Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева од 07.07.2020 године, председник Основног суда у Ваљеву, судија Бранка Марковић, утврђује

 

                      ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

                                                                    У ОСНОВНОМ СУДУ У ВАЉЕВУ

 

Због актуелне епидмиолошке ситуације која је означена као претећа и спровођење мера у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19, Штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредну ситуацију у Ваљеву, дана 07.07.2020 године (наредба број 37).

            У складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење епидемије заразних болести (Сл.Гласник РС 94/20), Плана примене мера ВКС број Су I-1 94/20 од 13.07.2020 године, утврђује се План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Вишем суду у Ваљеву, који обухвата следеће:

                                                                             I.

 Обавезе запослених:

Приликом уласка у зграду суда, сви запослени су дужни:

1. да прођу дезо баријеру ( дезинфекциону заштиту обуће),

2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да запосленом испрска на руке асепсол средство),

3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

4. да се подвргну мерењу телесне температуре бесконтактним топломером – особе са евидентираном повишеном телесном температуром тренутно се удаљују из објекта и упућују на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким алгоритмом у COVID амбуланту.

5. Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

6. Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено личну заштитну маску, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улазак у зграду суда.

7. Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, које мора износити минимум 2 (два) метра између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут.

8. На пријемном шалтеру суда, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених на шалтерима као и између странака у реду (запослени морају носити заштитну маску и заштитне хигијенске рукавице, а обавезно је одржавати најмање 2 метра растојања).

9. Правосудни стражари који су распоредом рада ангажовани на улазу у објекат или на пријавници, дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, ношења личне заштитне маске и заштитних хигијенских рукавица. У притворској јединици лице које је доведено из Завода за издржавање кривичних санкција мора имати заштитну личну маску, као и службена пратња лица коме је одређен притвор, о чему воде рачуна правосудни стражари. Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих мера предвиђених овим Правилником и да поступају у складу са њим.

10. У бифеу Вишег суда у Ваљеву дозвољен је боравак искључиво радницима суда, при чему, у наведеном простору не може бити окупљено више од пет лица, уз услов да је  обезбеђена физичка дистанца од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

11. Запослени на пословима одржавање хигијене у објекту, обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава, на бази 70% етил алкохола, очисте простор на улазу, посебно улазна врата, све стаклене површине које се користе, пулт на пријемном шалтеру, пулт пријавнице на улазу и тоалете. За одржавање простора користиће се следећа санитарна и дезинфекциона средства (натријум хипохлорит, алкохол и асепсол). Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да: у дезо баријерама које се налазе на улазу, редовно допуњавају дезинфекциону течност за обућу; врше редовно проветравање  просторија ходника природним путем – отварањем прозора; изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, средством на бази 70% етил алкохола, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.

12.Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор (канцеларију, кабинет или судницу) природним путем – отварањем прозора, периодично (на 15 минута до сат времена). Прозоре је потребно отварати у трајању до 5 минута, како би се обезбедила додатна размена ваздуха. Држање прозора отвореним у дужем временском трајању се не препоручује због могућности повећања влажности ваздуха, а што погодује лакшој трансмисији  вируса и других патогена. У току рада клима уређаја, могуће је краткотрајно отварање прозора, како би се омогућила додатна количина и циркулација свежег ваздуха. Препоручује се да запослени редовно сами дезинфекционим средством, на бази 70% етил алкохола, пребришу тастатуру (рачунара) и миш уз рачунар, као и свој радни сто.

13. Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији (највише 10 особа), са прописаном удаљеношћу од минимум 2 (два) метра између две особе.

14. За време трајања ванредне ситуације на територији Града Ваљева, суђења у Вишем суду у Ваљеву обављаће се искључиво у великој судници (на спрату зграде) и малој судници (у приземљу зграде), из разлога што је у наведеним судницама могуће обезбедити физичку дистанцу од најмање два метра. При томе, у судницама не сме истовремено бити присутно више од 10 лица.

15. Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције, јаве свом изабраном лекару у установи примарне здравствене заштите.

 

Oбавезе странака

● Приликом уласка странака у објекат, обавеза свих је:

1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),

2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да странци испрска на руке асепсол средство),

3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

4. да носе личну хигијенску маску за заштиту, која добро пријања на нос и уста;

5. да се подвргну мерењу телесне температуре бесконтактним топломером. Особе са евидентираном повишеном телесном температуром тренутно се удаљују из објекта и упућују на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким алгоритмом у COVID амбуланту.

6. По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у обавези да изврше пријављивање на пријавници са одговрајућим документима (позив за суђење и да наведу разлог доласка у објекат суда).

7. Уколико странка улази у објекат, а нема одговарајућа средства заштите, првенствено се мисли на ношење личне заштитне маске, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улазак у зграду суда.

8. Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, која мора износити минимум 2 (два) метра између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут.

9. На пријавници приликом евидентирања уласка странака, строго ће се примењивати мере држања физичке дистанце – безбедног растојања од најмање 2 метра, приликом пријављивања на самој пријавници.

10. На пријемном шалтеру суда, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених, као и између странака у реду које су у обавези да поштују одржавање прописане дистанце од 2 (два) метра.

11. Улазак странака на суђење биће спроведен по приоритету и неопходности присуства на суђењу. Предност ће имати окривљени и браниоци, као и друга лица која су судски позвана. Осталима, уколико нису стечени услови о безбедној удаљености, у договору са председником већа, неће бити омогућен улазак у судницу. У чекаоницама странке морају поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 2 (два) метра.

 

                                                                             II.

       За спровођење и контролу спровођења превентивних мера одређених овим правилником, задужени су:Момир Ђуричић, руководилац правосудне страже, Гордана Весић систем администратор суда и Снежана Савић, радник на пословима одржавања хигијене. У случају непоштовања мера одређених овим Правилником од стране запослених, лица задужена за контролу и спровођење прописаних мера дужна су да опомену запосленог и руководиоцу органа пријаве лица која превентивне мере не поштују.

 

                                                                             III.

        Уколико запослени посумња на симптоме заразне болести COVID 19 (температуру, малаксалост, бол у грлу, кашаљ или кијавицу, бол у плућима и отежано дисање), код себе, код других запослених или чланова своје породице, потребно је да обавести послодавца, односно лице задужено за праћење сумње на инфекцију Корона  вирусом, . Оболели ће бити упућен да не долази на посао и да се одмах јаве у  COVID амбуланту надлежног дома здравља ради прегледа, узимања узорка ради тестирања и регулисања одсуства са посла.

Особа задужена за праћење сумње на инфекцију новим Корона вирусом обавештева епидемиолошку службу Завода за јавно здравље у Ваљеву, ради епидемиолошког истраживања и спровођења одговарајућих мера. Службену просторију у којој је боравио запослени, који је оболео од COVID 19, потребно је одмах темељно механички очистити (прање, чишћење, проветравање), а потом дезинфиковати хемијским средствима, на бази 70% етил алкохола.

Уколико је оболели запослени био на кућном лечењу, дужан је да се врати на посао по закључењу боловања и са једним негативним тестом на COVID 19, а ако је био хоспитализован, након два негативна налаза и са закљученим боловањем.

 

ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ

БРАНКА МАРКОВИЋ