На основу члана 52. и члана 70. став 1. Закона о уређењу судова (Службени гласник РС, број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017 и 87/2018), Закључка ВСС број 021-05-87/2020-01 од 06.07.2020 године, инструкције за рад судова у склопу примена мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 Градског завода за јавно здравље Београд и наредбе Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева од 07.07.2020 године, председник Основног суда у Ваљеву, судија Бранка Марковић, утврђује

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ОСНОВНОМ СУДУ У ВАЉЕВУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 

Због актуелне епидмиолошке ситуације која је означена као претећа и спровођење мера у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19, Штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредну ситуацију у Ваљеву, дана 07.07.2020 године (наредба број 37).

 У складу са Закључком Високог савета судства број 021-05-87/2020-01 од 06.07.2020 године, а у циљу заштите здравља судија, осталих запослених, странака и других учесника у поступку и спречавања даљег ширења епидемије изазване вирусом COVID – 19,  уводе се Правила понашања која обухватају следеће:

 

 Обавезе запослених:

● Приликом уласка у зграду суда, сви запослени су дужни:

1. да прођу дезо баријеру ( дезинфекциону заштиту обуће),

2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да запосленом испрска на руке асепсол средство),

3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

4. да се подвргну мерењу телесне температуре бесконтактним топломером.

5. Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

6. Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено личну заштитну маску, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће му бити омогућен улазак у зграду суда.

7. Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, које мора износити минимум 2 (два) метра између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут.

8. На пријемном шалтеру суда, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених на шалтерима као и између странака у реду.

9. Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор (канцеларију, кабинет или судницу) природним путем – отварањем прозора.

10. Препоручује се да запослени редовно сами дезинфекционим средством пребришу тастатуру (рачунара) и миш уз рачунар, као и свој радни сто.

11. Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном удаљеношћу од минимум 2 (два) метра између две особе.

12. Запослени су дужни да се у случају повишене температуре или здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције, јаве свом изабраном лекару у установи примарне здравствене заштите.

13. За време трајања ванредне ситуације на територији Града Ваљева, суђења у Вишем суду у Ваљеву обављаће се искључиво у великој судници (на спрату зграде) и малој судници (у приземљу зграде), из разлога што је у наведеним судницама могуће обезбедити физичку дистанцу од најмање два метра.

 

Oбавезе странака

● Приликом уласка странака у објекат, обавеза свих је:

1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће),

2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна правосудни стражар, као и да странци испрска на руке асепсол средство),

3. да прођу безбедносни преглед (проласком кроз метал детектор врата, безбедносни скенер уређај),

4. да носе личну хигијенску маску за заштиту, која добро пријања на нос и уста;

5. да се подвргну мерењу телесне температуре бесконтактним топломером.

6. По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних мера странке су у обавези да изврше пријављивање на пријавници са одговрајућим документима (позив за суђење и да наведе разлог доласка у сл. објекат суда).

7. Уколико странка улази у објекат, а нема одговарајућа средства заштите, првенствено се мисли на ношење личне заштитне маске, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној заштити, неће јој бити омогућен улазак у зграду суда.

8. Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка је дужна да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичке дистанце, која мора износити минимум 2 (два) метра између две особе; свако ко се не придржава ове мере биће опоменут.

9. На пријавници приликом евидентирања уласка странака, строго ће се примењивати мере држања физичке дистанце – безбедног растојања, приликом пријављивања на самој пријавници.

10. На пријемном шалтеру суда, обавезно ће се примењивати мере о прописаном растојању између запослених, као и између странака у реду које су у обавези да поштују одржавање прописане дистанце од 2 (два) метра.

11. Улазак странака на суђење биће спроведен по приоритету и неопходности присуства на суђењу. Предност ће имати окривљени и браниоци, као и друга лица која су судски позвана. Осталима, уколико нису стечени услови о безбедној удаљености, у договору са председником већа, неће бити омогућен улазак у судницу. У чекаоницама странке морају поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 2 (два) метра.

 

Правила рада правосудне страже, дела судске писарнице и Службе за техничке послове

 

1. Правосудни стражари који су распоредом рада ангажовани на улазу у објекат или на пријавници, дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, ношења личне заштитне маске и заштитних хигијенских рукавица.

2. Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих мера предвиђених овим Правилима и да поступају у складу са њима.

3. У притворској јединици лице које је доведено из Завода за издржавање кривичних санкција мора имати заштитну личну маску, као и службена пратња лица коме је одређен притвор, о чему воде рачуна правосудни стражари.

4. Запослени на пријемном шалтеру суда дужни су да се придржавају свих прописаних мера заштите, посебно, да носе личну заштитну маску и заштитне хигијенске рукавице.

5. У бифеу Вишег суда у Ваљеву дозвољен је боравак искључиво радницима суда, при чему мора бити испоштована наредба Штаба за ванредне ситуације да у затвореном простору не може бити окупљено више од пет лица, при чему мора бити обезбеђена физичка дистанца од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

6. Запослени на пословима одржавање хигијене у објекту, обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава очисте простор на улазу, посебно улазна врата, све стаклене површине које се користе, пулт на пријемном шалтеру, пулт пријавнице на улазу и тоалете. За одржавање простора користиће санитарна и дезинфекциона средства (натријум хипохлорит, алкохол и асепсол).

7. Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да:

● редовно допуњавају у дезо баријерама дезинфекциону течност за обућу, које се налазе на улазу,

● врше редовно проветравање  просторија ходника природним путем – отварањем прозора,

● изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на крају радног дана, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима.

Ове мере примењују се почев од 08.07.2020. године до доношења одлуке о престанку ванредне ситуације на територији града Ваљева.

 

ПРЕДСЕДНИК ВОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ

судија Бранка Марковић