Основни суд у Ваљеву

Основни суд у Ваљеву

          Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim   sistemom, hteli mi to ili ne. U tim situacijama, važno je znati koja prava i   obaveze imamo kako bismo mogli na najbolji mogući način da osiguramo pravičan tok postupka te i odgovor države u zaštiti naših prava.
         Ovaj vodič služi kao pomoć upravo u takvim situacijama. Vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak.
          „Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava). Преузмите ВОДИЧ

              Пријавите насиље у породици > Kонтакти организација у Ваљеву <
Организације против породичног насиља | Честа питања у вези са породичним насиљем

Основни суд у Ваљеву 14.02.2018.г.
          Током предстојећег празника, Дана државности, Основни суд у Ваљеву неће радити дана 15. и 16. фебруара, као и канцеларија у Осечини. Први радни дан је 19.02.2018.г.
Основни суд у Ваљеву 08.02.2018.г.
          Изјаве које кандидати морају попунити и доставити суду, а у вези са:
1. Одредбама члана 13 Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)
2. Одредбама члана 103  став 3 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) могу се преузети у секцији Јавност рада/Конкурси
Високи савет судства 30.01.2018.г.
          Саопштење Високог савета судства на радни текст Амндмана Министарства правде на Устав Републике Србије ... Детаљније
Министарство правде 22.01.2018.г.
          Објављен Радни текст измена Устава, следи нови круг јавне расправе и мишљење Венецијанске комисије ... Детаљније
Основни суд у Ваљеву 18.01.2018.г.
          У секцији унутрашњи акти суда, објављен је нови "Информатор о раду суда" и "Статстика о раду суда"
Министарство правде 15.12.2017.г.
          Министарство правде оглашава јавне конкурсе за попуњавање радних места судијских приправника и радних места тужилачких приправника, који су објављени у "Службеном гласнику РС" број 112/17 од 15. децембра 2017. године....Детаљније
Министарство правде 31.07.2017.г.
          Eлектронском разменом података убрзаћемо не само рад полицијских управа, судова, тужилаштава и носилаца јавних овлашћења, већ ћемо значајно смањити време и имати финансијске уштеде, јер ћемо податке које смо чекали данима, чак и месецима, моћи да добијемо у реалном времену ...Детаљније
Основни суд у Ваљеву 19.06.2017.г.
          На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета.
          План интегритета представља превентивну антикорупцијску меру. План интегритета је документ који настаје као резултат самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, као и изложености етички и професионално неприхваљивим поступцима. Циљ доношења плана интегритета је јачање интегритета институције, који подразумева индивидуалну честитост, професионализам, етичност, институционалну целовитост, као и начин поступања у складу са моралним вредностима. Јачање интегритета институције доводи до смањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, што доприноси побољшању квалитета рада институције, а тиме и повећању поверeња јавности у њихов рад.... Преузмите ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
Министарство правде 08.05.2017.г.
          Министарство правде израдило је Адресар за оверу потписа, преписа и рукописа, који ће грађанима Србије омогућити да на брз и ефикасан начин дођу до информација код ког јавног бележника, суда или општинске управе могу да овере потписе, преписе и рукописе...Детаљније
Министарство правде 25.02.2017.г.
Измене у овери потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године... Детаљније
Виски савет судства 25.02.2017.г.
Саопштење Високог савета судства од 24.02.2017.године
          Високи савет судства, као независан и самосталан орган који, по Уставу и закону обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија, осуђује коментарисање судских поступака који су у току, посебно поводом учесталих текстова у средствима јавног информисања који се односе на породичне спорове, а који су по природи осетљиви и у којима је искључена јавност...Детаљније
Министарство правде 29.09.2016.г.
Арбитража као алтернативни начин решавања спорова... Детаљније
Министарство правде 21.09.2016.г.
          Србија успешно примењује Закон о заштити узбуњивача. До 1. септембра 2016. године у вишим судовима у Републици Србији било је у раду 157 предмета по тужбама у вези узбуњивања, а решено је 89 предмета... Детаљније
Министарство правде 02.09.2016.г.
Шта држава чини да спречи породично насиље?... Детаљније
Насилник се исељава из дома у којем је живео са жртвом... Детаљније
Министарство правде 25.05.2016.г.
          Упутство за спровођење одредаба чл. 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05, 85/12 45/13, 55/14 6/15 и 106/15) и члана 98. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“ бр. 31/11,85/2012, 19/13, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15)... Детаљније
Основни суд у Ваљеву 22.02.2016.г.
Обзиром на околност да су обраћања суду адвоката и грађана електронским путем све чешћа у секцији правна помоћ можете се упознати са одредбама закона о електронском потпису.
Основни суд у Ваљеву 18.01.2016.г
Све о узбуњивачима... Детаљније
Министарство правде 12.01.2016.г.
          Почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Закон о заштити права на суђење у разумном року можете погледати овде.
Основни суд у Ваљеву 08.03.2013.г
          Нови ажуриран списак осуђених и оптужених за ратне злочине у Хрватској и захтев за добијање података о статусу пред правосудним органима...Детаљније

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,