Основни суд у Ваљеву

Основни суд у Ваљеву

 ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА ЗБОГ ВИРУСА КОВИД-19

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА КОЈА ВАЖЕ ОД 11.05.2020.Г.

 УПУТСТВО О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ У ПОСТУПЦИМА КОЈИ НЕ ТРПЕ ОДЛАГАЊЕ
 ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ  ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ОДРЖАНЕ  18.03.2020​
 УПУТСТВО О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Пријавите насиље у породици    > Kонтакти организација у Ваљеву <

Организације против породичног насиља | Честа питања у вези са породичним насиљем


​Основни суд у Ваљеву 08.05.2020.г,
          Одлуком о укидању ванредног стања коју је донела Народна скупштина Републике Србије дана 06.05.2020.г.стичу се услови за нормализацију рада судова у Републици Србији почев од   11.05.2020.Г.

​Основни суд у Ваљеву 13.12.2019.г,

          У циљу благовременог, прецизног, и тачног обавештавања јавности Основни суд у Ваљеву даје следеће саопштење...                          
Основни суд у Ваљеву 04.12.2019.г,

        Од 04.12.2019.г адреса за пријем електронских поднесака уместо e-mail адресе  euprava@va.os.sud.rs,  биће e-mail адреса : elektronski.podnesak@va.os.sud.rs

Министарство правде 30.05.2016.г.
          Веома битне теме обухваћене су изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО) - поново се говори о начелу сразмере, као основном начелу које прати извршни поступак, а велике новине предстоје и увођењем e – Aукције и електронске огласне табле, рекла је министарка правде Нела Кубуровић на округлом столу поводом Нацрта измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, који је данас одржан у Београду. ...Детаљније
Министарство правде 21.05.2016.г.
          Позивамо вас да присуствујете округлом столу, који се  у оквиру консултативног процеса о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, организује у среду, 22. маја 2019. године у хотелу „Крагујевац“ (Краља Петра I бр.18, Крагујевац) са почетком у 11 часова. ...Детаљније
Основни суд у Ваљеву 07.11.2018.g,
          Правни став усвојен на седници грађанског одељења дана 29.10.2018.г. у вези са трошковима састава поднеска уколико претходно није утврђено да намирење није било могуће из средстава и предмета извршења који су већ били одређени  Преузмите документ
Основни суд у Ваљеву
          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
Министарство правде 29.10.2018.г.

Пред посланицима предлог Закона о бесплатној правној помоћи после десет годинана.
          Министарка правде Нела Кубуровић састала се данас са делегацијом Парламентарног одбора за стабилизацију и прикључење Европског парламента, коју предводи председник тог одбора Едуард Кукан, са којима је разговара о најважнијим реформским активностима у оквиру правосуђа...Детаљније
Министарство правде 14.09.2018.г.
          Указано поверење за пројекат „ЕУ уз Правду – подршка Поглављу 23“, долази у прави час, управо у тренутку када се налазимо на врхунцу реформске активности када је реч о спровођењу и испуњавању наших обавеза на путу ка ЕУ из Поглавља 23...Детаљније
Основни суд у Ваљеву 21.08.2016.г.
          Обавештавамо Вас да је јавном извршитељу Нади Крсмановић, именованој за подручје Вишег суда у Ваљеву у и Привредног суда у Ваљеву, решењем министра правде број 740-08-01804/2014-22 од 07.08.2018. године престала делатност. Делатност јавног извршитеља Наде Крсмановић, наставља јавни извршитељ Снежана Петровић именована решењем министра правде број 740-08-01793/2014-22 од 27.07.2014. године, која привремено преузима послове док новоименовани јавни извршитељ не почне да ради.
Министарство правде 06.08.2018.г.
          Министарство правде увело је апликацију „ Е-суд “, која адвокатима и грађанима омогућава да покрећу управни спор електронским путем, као и да све поднеске са судом размењују путем веб апликације, изјавила је данас министарка правде Нела Кубуровић... Детаљније
Министарство правде 05.04.2018.г.
      Електронска размена података из матичних књига рођених, венчаних и умрлих између Министарства за државну управу и локалну самоуправу и надлежних судова, јавних тужилаштва и јавних бележника, почела је данас....Детаљније
Основни суд у Ваљеву 08.02.2018.г.
          Изјаве које кандидати морају попунити и доставити суду, а у вези са:
1. Одредбама члана 13 Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)
2. Одредбама члана 103  став 3 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) могу се преузети у секцији Јавност рада/Конкурси
Министарство правде 31.07.2017.г.
          Eлектронском разменом података убрзаћемо не само рад полицијских управа, судова, тужилаштава и носилаца јавних овлашћења, већ ћемо значајно смањити време и имати финансијске уштеде, јер ћемо податке које смо чекали данима, чак и месецима, моћи да добијемо у реалном времену ...Детаљније
Министарство правде 25.02.2017.г.
Измене у овери потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године... Детаљније
Министарство правде 29.09.2016.г.
Арбитража као алтернативни начин решавања спорова... Детаљније
Министарство правде 21.09.2016.г.
          Србија успешно примењује Закон о заштити узбуњивача. До 1. септембра 2016. године у вишим судовима у Републици Србији било је у раду 157 предмета по тужбама у вези узбуњивања, а решено је 89 предмета... Детаљније
Министарство правде 02.09.2016.г.
Шта држава чини да спречи породично насиље?... Детаљније
Насилник се исељава из дома у којем је живео са жртвом... Детаљније
Основни суд у Ваљеву 22.02.2016.г.
          Обзиром на околност да су обраћања суду адвоката и грађана електронским путем све чешћа у секцији правна помоћ можете се упознати са одредбама закона о електронском потпису.
Основни суд у Ваљеву 18.01.2016.г
Све о узбуњивачима... Детаљније
Министарство правде 12.01.2016.г.
          Почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Закон о заштити права на суђење у разумном року можете погледати овде.
Основни суд у Ваљеву 08.03.2013.г
          Нови ажуриран списак осуђених и оптужених за ратне злочине у Хрватској и захтев за добијање података о статусу пред правосудним органима...Детаљније

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com